Privacy, beroepsgeheim en klachtenIk heb een beroepsgeheim en dat betekent dat alles wat u in de therapie bespreekt strikt vertrouwelijk is. Ik geef nooit zonder uw toestemming informatie aan derden (bedrijfsarts, huisarts, o.i.d.) Informatie geef ik pas, als ik deze eerst met u besproken heb en alleen als u het er volledig mee eens bent en schrijftelijk toestemming hebt gegeven. Voor de volledige tekst van de beroepscode, klik hier.

Ik ben als lid van de LVVP, NVP en het NIP gehouden aan de voorwaarden zoals die staan in de reglementen van deze verenigingen. U kunt deze onder meer vinden op www.psychotherapie.nl.

Klachten over de behandeling bespreekt u in eerste instantie met mij. Mocht het probleem dan niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven (LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht). De klacht wordt dan tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector getoetst, aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Voor verdere info zie www.lvvp.info.