KostenVoor 2019 heb ik een contract met diverse zorgverzekeraars. Dat betekent dat de kosten voor de psychotherapie volledig vergoed worden indien u een polis hebt bij één van de zorgverzekeraars, waarmee ik een contract heb afgesloten. Het is verstandig dat na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ook precies vertellen welk bedrag er voor u aan mij vergoed wordt.

Bij elke zorgverzekeraar is een eigen risico van 375 euro aanwezig. Dat betekent dat u de eerste 375 euro zelf moet betalen, tenzij u al het eigen risico voor andere ziektekosten hebt betaald.

Voor niet-verzekerde zorg hanteer ik een tarief van 98 euro per uur. Als u niet komt of u zich korter dan 24 uur van te voren afmeldt wordt hiervoor 50 euro in rekening gebracht (met uitzondering van overmachtsituaties). Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.